Çocukluktan genç yetişkinliğe geçiş evresi oldukça zorlayıcıdır. Bu süreçte hem aileler hem de ergenlik çağındaki genç yetişkinler bir takım problemler ile karşılaşabilirler. Kendini ortaya koymayı, daha özgür ve daha esnek sınırlara sahip olmayı isteyen çocuk, değişen duygu durumu ve fizyolojisi sebebiyle daha asi ve öfkeli olabilir. Anne babalar, çocuğun davranışlarındaki bu ani değişimde ve aile kurallarını esnetmek istemesinde sorun yaşayabilirler.

İşte bu geçiş sürecinde çocuğun fizyolojik, sosyal ve duygusal gelişiminin aile tarafından en doğru şekilde takip edilerek desteklenmesini sağlayan ergen danışmanlığında süreç; ergenlerle ve anne babalar ile birlikte yürütülmektedir. Ayrıca bu şekildeki bir çalışma, ergenlik çağı depresyonu, madde kullanımı ve antisosyal davranışların da önüne geçilmesinde yardımcı olmaktadır.

Çocuğun daha sağlıklı, pozitif, mutlu ve kendini ifade eden bir birey olması için ergen ile yapılan çalışmalarda, eşzamanlı olarak veya farklı zamanlarda aileler de sürece katılır. Çocuklarının bu zor sürecini anlamaları, sürecin genel özellikleri, aile içindeki beklentiler, ergen karşısındaki tutumlarının nasıl olması gerektiği konusunda aileler bilgilendirilerek aile içinde bir denge kurulması sağlanır.

Ergenlere Yönelik Verilen Psikolojik Danışmalık Hizmeti

 • Ergen ve Aile Çatışmaları
 • Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu
 • Davranış ve Uyum Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Panik Bozukluk
 • Panik Atak
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Ergenlik dönemi depresyonu
 • Kaygı bozuklukları
 • Obsesfif Kompulsif Bozukluk (Takıntı ve Tekrarlar)
 • Uyku ve Yeme Bozuklukları
 • Ergenlik dönemi korkuları
 • Fobiler
 • Sosyal beceri eksikliği
 • Enüresiz (Gece Alt Islatması)
 • Dışkı Tutma ve Kaçırma
 • Tikler
 • Okul Başarısızlığı
 • Sınav Kaygısı
 • Uyku ve Yeme Bozuklukları
 • Beden Algısı Bozukluğu
 • Anoreksiya Nervoza
 • Bulumia Nervoza
 • Saç / Kıl / deri Yolma Bozukluğu
 • Şizofreni
 • Bipolar Bozukluk
 • Psikotik Bozukluklar
 • Mizofoni
 • Öğrenme Güçlüğü ve Öğrenme sorunları
 • Özgüven Eksikliği