Çocukluk dönemi, doğumundan itibaren çocuğun bilişsel, duygusal, fiziksel, davranışsal ve sosyal değişim süreçlerini içinde barındıran, ergenliğin bitişine kadar devam eden kritik bir süreçtir. Çocuğun psikososyal gelişimini, farklı evreler içinde, tüm boyutlarıyla ele alıp ailelere farkındalık sağlamak ve uyumsuz davranışlarının yerine pozitif davranışlar geliştirebilmesi için çocuğa sunulan danışmanlık hizmetidir.

Anne ve babalar özellikle çocuklarının gelişim döneminde birçok problemle karşılaşabilir. Çocukluk döneminde oluşmaya başlayan karakter; yanlış aile tutumları, biyolojik rahatsızlıklar ya da olumsuz hayat koşulları nedeniyle mizacına uygun şekillenemez ve çocukta davranış bozuklukları, uyum problemleri, hiperaktivite gibi birçok problem görülebilir. Sağlıklı bir birey yetiştirebilmek için ebeveynlerin yetersiz kaldığı durumlarda çocuk danışmanları devreye girmektedir.

Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları

 • Alt Islatma (Enuresis)
 • Dışkı kaçırma
 • Tırnak yeme
 • Parmak emme
 • Saldırganlık
 • Söz dinlememe
 • Kontrolsüz davranışlar
 • Çocukluk dönemi mastürbasyonu
 • Tuvalet Eğitimi
 • Çocukluk Dönemi Depresyonu
 • Çocukluk Dönemi Korkuları
 • Kaygı Bozukluğu
 • Okul fobisi ve ayrılma kaygısı
 • Uyku ve yeme bozuklukları
 • Özgüven eksikliği
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar: Otizm
 • Disleksi (Özgül Öğrenme Güçlüğü)