Bireysel Psikolojik Danışmanlık gizlilik ve güven ilişkisiyle hareket edilerek danışan ve psikolojik danışman arasındaki danışma sürecidir. Bireysel danışmada çalışılacak konular danışmana gelen danışanın ihtiyaç ve isteklerine göre belirlenir. Terapi sürecinin uzunluğu ve sıklığı probleme ve ihtiyaca göre değişmektedir.

Bireysel danışmada, danışan içinde bulunduğu durum ve olayları daha iyi analiz etme, anlamlandırma, yaşadığı sorunun nedenlerinin farkına varabilme, soruna farklı açılardan bakabilme gibi beceriler geliştirir. Psikolojik Danışman, danışanın mevcut kaynaklarında bulunan bu becerileri içinde bulunduğu sorunların çözümünde kullanabilmesine rehberlik eder.

Bireysel Psikolojik Danışmalık Alabileceğiniz Alanlar

 • Kaygı Bozuklukları
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Depresyon
 • Stres
 • Korkular
 • İletişim Sorunları
 • Öfke Kontrolü
 • Özgüven Eksikliği
 • Sosyal Fobi
 • Panik Atak
 • Travmalar
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
 • Fobiler
 • Kendini İfade Edememe
 • Kararsızlık
 • Uyku Problemleri
 • Dikkat Dağınıklığı
 • Hayır Diyememe
 • Yas Süreci
 • Psikotik Bozukluklar
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları
 • Fobiler
 • Kişilik Bozuklukları
 • Travma Sonrası Stres Bozuklukluğu