Sanat Psikoloji, güven duygusuyla oluşturulan bir psikoterapi ve eğitim platformudur. 2018 yılında ilk adımları atılan bu platform tüm çalışmalarını sağlıklı temeller üzerine kurarak 2021 yılında kurumsal yapıya dönüşmüştür.

Sanat Psikoloji, Toplumun ve toplumu oluşturan bireylerin uğradığı değişimi doğru yönetebilmek; Milli ve manevi değerlerine sahip nesiller yetişmesi düsturuyla kişinin kendi dünyasındaki değişimleri bilimsel araştırmalar ve psikodinamik kuramlar doğrultusunda inceleyerek manalandırmak ve bu değişim sürecinde sürdürülebilir uyum davranışlarıyla bireyde sağlıklı kişilik göstergeleri oluşmasına katkı sunmayı hedef almıştır.

Sanat Psikoloji, bünyesinde bulunan güçlü ekibi ile ruh sağlığı alanında bölgesinde öncü bir kuruluş olma misyonuyla ekibindeki psikoterapistlerle bölgenin psikoterapi üssü ve ruh sağlığı alanında inşallah şifa merkezi olacaktır.

Sanat Psikoloji, düzenleyeceği eğitim, seminer ve organizasyonlar ile birçok sivil toplum kuruluşu ile işbirliği halinde bulunarak toplumsal araştırmalar yapacak, bu doğrultuda projeler yürütecek profesyonel bir kuruluştur.